Główny Urząd Statystyczny (GUS) w Poznaniu ma zamiar przeprowadzić badania na terenie gminy Jarocin w pierwszym kwartale obecnego roku. Ankieterzy GUS-u będą sprawdzać wybrane gospodarstwa domowe, a ich analiza skupi się na dwóch obszarach: badaniu budżetów gospodarstw domowych (BBGD) oraz badaniu kondycji gospodarstw domowych (KGD).

Badanie budżetów gospodarstw domowych obejmować będzie zarówno wywiady telefoniczne, jak i bezpośrednie rozmowy przeprowadzone osobiście w miejscu zamieszkania respondenta. Natomiast badanie kondycji gospodarstw domowych będzie polegało na bezpośrednich lub telefonicznych wywiadach, a także na samodzielnym wypełnianiu przez respondentów specjalnej książeczki budżetu gospodarstwa domowego. Książeczka ta będzie dostępna zarówno w formie papierowej, jak i internetowej. Możliwe będzie również zbieranie paragonów z codziennych zakupów, przy pomocy ankietera GUS-u.

Polska edycja europejskiego badania aktywności ekonomicznej ludności ma miejsce od maja 1992 roku. Jest to jedno z kluczowych badań, które Główny Urząd Statystyczny przeprowadza w kwestii monitorowania rynku pracy. Badanie to dostarcza cennych informacji na temat wykorzystania potencjału rynku pracy oraz pozwala na dokładną charakterystykę poszczególnych grup ludności, w zależności od ich sytuacji zawodowej – czy są to osoby pracujące, bezrobotne czy biernie szukające pracy.

Podczas badań dodatkowo zbierane będą informacje na temat młodych osób obecnych na rynku pracy.