Trzecia edycja forum rolniczego organizowanego przez Wielkopolską Izbę Rolniczą (WIR) w tym roku miała miejsce w powiecie jarocińskim. Konkretnie, odbyło się to w Żerkowie, w miejscu zwanym Mickiewiczowskim Centrum Turystycznym.

Bartosz Banaszak, który jest przewodniczącym Rady Powiatowej WIR w Jarocinie, miał zaszczyt prowadzić to spotkanie. Wśród gości, którzy zaszczycili nas swoją obecnością, znaleźli się Lidia Czechak – starosta powiatu jarocińskiego, Jan Grzesiek – członek sejmiku województwa wielkopolskiego i jednocześnie prezes Banku Spółdzielczego w Jarocinie, Mirosław Paterczyk – pełniący funkcję wójta gminy Kotlin, Robert Ziółkowski – zastępca burmistrza zarówno miasta jak i gminy Jarocin. Obecni byli również Andrzej Przepióra – specjalista z Wielkopolskiej Izby Rolniczej oraz Błażej Biegański reprezentujący Biuro Powiatowe Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR) w Jarocinie.

W trakcie tego forum rolniczego przeprowadzono przegląd najistotniejszych zdarzeń, które miały miejsce w rolnictwie w 2023 roku. W ramach dyskusji omówiono również plany na przyszły rok, skupiając się na kampanii dotyczącej dopłat bezpośrednich planowanej na 2024 rok. Poruszono kwestie związane ze zmianami w ekoschematach i warunkowością oraz przedstawiono aktualny stan wdrażania tych zmian. Ponadto, podczas spotkania nie pominięto problemów, które obecnie napotyka rolnictwo, oraz spraw związanych z harmonogramem składania wniosków.