Specjaliści, zajmujący się oceną działań mających na celu stworzenie przyjaznego miejsca dla mieszkańców i gości odwiedzających miasto, po raz kolejny docenili wysiłki Gminy Jarocin. Ta ostatnia została nagrodzona specjalną nagrodą w konkursie zatytułowanym „Najlepiej Zagospodarowana Przestrzeń Publiczna w Wielkopolsce”.

Cenione nagrody i wyróżnienia są corocznie przyznawane przez kapitułę wyłonioną z członków Towarzystwa Urbanistów Polskich. Gmina Jarocin już w 2022 roku dołączyła do grona laureatów. Podczas tamtejszej edycji konkursu, przyznając Grand Prix Gminie Jarocin, doceniono gruntowne prace rewaloryzacyjne przeprowadzone w Parku Radolińskich, które odbyły się z poszanowaniem wartości przyrodniczych oraz historycznych tego miejsca.

Podczas tegorocznej edycji konkursu, która odbywa się pod patronatem Marszałka Województwa Wielkopolskiego, Gminie Jarocin przyznano Nagrodę Specjalną. Kapituła konkursu podkreśliła w uzasadnieniu nagrody, że Gmina Jarocin od wielu lat skutecznie i kompleksowo dba o przestrzeń publiczną. Przyjęte działania mają na celu wsparcie istniejących struktur przestrzennych, tworzenie nowych, przy jednoczesnym poszanowaniu wartości historycznych i przyrodniczych. Działania te prowadzą do zwiększenia atrakcyjności przestrzeni, jej humanizacji, zwiększenia dostępności i bezpieczeństwa oraz stymulowania rozwoju społeczno-gospodarczego miasta i gminy.