Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa podjęła decyzję o wprowadzeniu nowego systemu identyfikacji zwierząt gospodarskich. Zamiast tradycyjnych kolczyków, hodowcy będą mieli możliwość korzystania z wszczepianych transponderów, dostarczanych przez firmę, która zawarła umowę z Agencją.

Transponder to niewielki nadajnik, potocznie określany jako mikroczip. Zasilane są one przez energię pola elektromagnetycznego, które generuje czytnik. Transponder emituje falę radiową zawierającą zakodowany numer czipa. Fala ta jest następnie odczytywana przez skaner, który dekoduje jej zawartość i wyświetla identyfikujący numer.

Firma Farm Innovations S.A. została wybrana jako dostawca wszczepianych transponderów dla zwierząt gospodarskich. Decyzja ta została podjęta po podpisaniu umowy pomiędzy tą firmą a Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Farm Innovations S.A. zostanie wpisana na Listę dostawców Agencji pod numerem 17.

Zmiana będzie miała wpływ na hodowców bydła, owiec, kóz, jeleniowatych, wielbłądowatych i koniowatych. Będą oni mogli korzystać z nowego systemu identyfikacji zwierząt od 1 lutego 2024 roku. Nowe rozwiązanie ma na celu podniesienie efektywności i precyzji procesu identyfikacji.