Jarocińskie Linie Autobusowe, znane niewielkie przedsiębiorstwo komunikacyjne, ogłosiło przetarg na dostarczenie trzech nowych autobusów regionalnych. Wymagane specyfikacje obejmują długość pojazdów w granicach 12 do 12,5 metra. Planowane jest nabycie nowych jednostek taboru w ramach programu KPO dedykowanego dla transportu podmiejskiego.

Nowo zakupione autobusy mają być hybrydami, z wymaganą długością między 12 a 12,5 metra oraz maksymalną wysokością nie przekraczającą 3,5 metra. Powinny one pomieścić co najmniej 60 pasażerów, z których 45 będzie miało miejsc siedzących. Projekt zakłada także rezerwację miejsca dla osób poruszających się na wózku inwalidzkim. Autobusy powinny mieć układ drzwi 1-2-0.

Pod maską pojazdów ma znajdować się silnik spalinowy o mocy co najmniej 350 KM, spełniający normę emisji spalin Euro VI. Będzie on wspierany przez silnik elektryczny o maksymalnej mocy minimum 35 KM, wyposażony w system zdolny do odzyskiwania energii. Ta energia będzie następnie przechowywana w baterii i/lub superkondensatorach.

Wszystkie autobusy muszą mieć niską podłogę, rozciągającą się od początku pojazdu aż do końca drugiego zestawu drzwi. Obie wejścia do autobusu powinny być wolne od schodów, z wysokością podłogi ustaloną na 36 centymetrów. W środkowym komplecie drzwi przewidziano ręcznie rozkładaną rampę dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.

Autobusy powinny być wyposażone w klimatyzację, ogrzewanie oraz system monitoringu. Ponadto, wymagany jest system dynamicznej informacji dla pasażerów.