Gmina Jarocin, słynąca z ostatnich lat transformacji w obszarze usług społecznych, dokonała przełomowego kroku. Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej przekształcił się w nowoczesne Jarocińskie Centrum Usług Społecznych, oferujące znacznie szerszą paletę usług społecznych, dostosowanych do ich potrzeb.

Centra Usług Społecznych są innowacyjnym podejściem do świadczenia usług społecznych, a model ten jest obecnie wdrażany jako program pilotażowy w 32 samorządach na terenie Polski. Gmina Jarocin jest jednym z tych szczęśliwców i na realizację tego projektu pozyskała fundusze w wysokości 3 milionów złotych.

Gmina Jarocin nie zamierza odpuszczać w swoim zaangażowaniu na rzecz seniorów. W ramach działalności Centrum Usług Społecznych planuje kontynuować liczne inicjatywy – warsztaty, prelekcje, koncerty i inne. Usługi te są skierowane do wszystkich mieszkańców gminy Jarocin, niezależnie od ich sytuacji finansowej czy rodzinnej. Celem tych działań jest wspieranie, integracja oraz aktywizacja lokalnej społeczności.

„W Jarocinie jesteśmy już na etapie, gdzie mamy zielone parki, dobrze utrzymane drogi, ścieżki rowerowe i rozbudowaną sieć oświatową. Jest to infrastruktura, która wymaga ciągłego udoskonalania, ale mamy komfort, że możemy pozwolić sobie na kolejne kroki” – mówi Bartosz Walczak, zastępca burmistrza Jarocina. „Teraz przyszedł czas na inwestycje w ludzi. Chcemy, aby nasi mieszkańcy czuli się tutaj bezpiecznie, żyli zdrowo i mogli realizować swoje pasje. Właśnie w tym kierunku zmierzamy i będziemy dalej rozwijać naszą działalność”.