Zainteresowanie wzbudziła prezentacja najnowszego wydawnictwa pod tytułem „Polska Wieś 2024. Raport o stanie wsi”. Gośćmi, którzy zaszczycili swoim udziałem to wydarzenie, byli: Czesław Siekierski, pełniący obowiązki ministra rolnictwa, oraz redaktorzy naukowi raportu – prof. Walenty Poczta i dr Andrzej Hałasiewicz. Udzielił również swego głosu dr Jerzy Plewa.

Raport, który jest finansowany przez Fundację na Rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa, stanowi cykliczne wydawnictwo. W bieżącym roku nadrzędnym tematem publikacji jest dwudziestolecie członkostwa Polski w Unii Europejskiej. Analizy naukowe zawarte w raporcie skupiają się na mieszkańcach wsi, ich dochodach, ewolucji rolnictwa, WPR, aspektach przedsiębiorczych oraz problematyce społecznej. Zebrane dane mogą służyć jako solidna baza do identyfikowania problemów i kształtowania polityki rolnej.

Podobne podejście do prezentowanego raportu ma minister rolnictwa. Od początku wydarzenia zaznaczył, że rolnictwo musi przeszłość znaczne zmiany. Jak mówił: „Płatności bezpośrednie nie mają już takiego wpływu jak przed laty, dlatego powinniśmy skupić się na większym wykorzystaniu instrumentów finansowych i rynkowych. Modele wsparcia i finansowania muszą być dostosowane do dzisiejszych wyzwań.”