Bartosz Banaszak triumfował w wyborach na burmistrza gminy Jaraczewo, które odbyły się 7 kwietnia. Wyborcy zdecydowanie poparli jego kandydaturę, co przełożyło się na 55 procent zdobytych głosów. Na przeciwnym biegunie znalazł się dotychczasowy włodarz tej gminy, Dariusz Strugała, którego wsparło 45 procent głosujących.

Od nieco ponad dwóch tygodni Bartosz Banaszak sprawuje rządy w gminie Jaraczewo. Oficjalnie stanął na czele gminy 7 maja, kiedy to podczas uroczystej sesji złożył ślubowanie i przyjął obowiązki burmistrza. Podczas swojego pierwszego wystąpienia zadeklarował gotowość do współpracy na rzecz realizacji celów i upiększenia gminy dla jej mieszkańców, jednocześnie zapewniając o zachowaniu swojego charakteru mimo pełnionej funkcji.

Gminą Jaraczewo przez ponad ćwierć wieku zarządzał Dariusz Strugała. Przez większość tego czasu, bo aż 23 lata, jego zastępcą był Stanisław Andrzejczak, związany z tą gminą przez łącznie 34 lata. Dwa lata temu Stanisław Andrzejczak zakończył swoją służbę w samorządzie, a jego miejsce zajął Olga Kaczmarek, która do tej pory pełniła rolę sekretarza gminy.

Aktualny burmistrz, Bartosz Banaszak, choć na początku swojej kadencji zajmuje się większością spraw samodzielnie, aby lepiej poznać funkcjonowanie urzędu, zapowiada powołanie swojego zastępcy. Jak na razie nie podaje, kto mógłby objąć to stanowisko. Przyjdzie czas na rozwinięcie tego tematu.