Na przeprowadzonej konferencji prasowej, Stowarzyszenie KoLiber podjęło dyskusję na temat możliwości reaktywacji regularnych przewozów pasażerskich na linii kolejowej nr 360, łączącej Kąkolewo z Jarocinem. Przedstawiciele stowarzyszenia zaprezentowali treść petycji, którą zamierzają skierować do władz samorządowych oraz ministra zajmującego się infrastrukturą.

Na trasie Kąkolewo-Gostyń-Jarocin, pociągi pasażerskie nie kursują już od ponad dziesięciu lat. Znajdująca się w programie „Kolej Plus” perspektywa reaktywacji ruchu na odcinku Gostyń-Kąkolewo daje nadzieję na zmianę tej sytuacji. Na koniec ubiegłego roku, spółka PKP PLK zawarła umowę na sporządzenie dokumentacji projektowej oraz wykonanie prac budowlanych. Wydano także stosowne opinie środowiskowe. Nie czekając na efekty tych działań, Stowarzyszenie Koliber postanowiło podjąć własne inicjatywy – wystosowało petycję do ministra infrastruktury i lokalnych samorządowców z powiatów gostyńskiego, leszczyńskiego oraz jarocińskiego. Apelują w niej o poparcie dla inicjatywy reaktywacji i ponownego uruchomienia regularnego ruchu na linii kolejowej biegnącej od Kąkolewa aż do Jarocina.

Dominik Chudy, pełniący funkcję wiceprezesa Oddziału Rawickiego Stowarzyszenia KoLiber oraz reprezentujący struktury gostyńskie, podczas konferencji prasowej podkreślał wagę przywrócenia połączenia kolejowego na trasie Leszno-Gostyń-Jarocin dla ekonomicznego i społecznego rozwoju regionu. Chudy zaznaczył, jak istotne jest zapewnienie efektywnych środków transportu między tymi miejscowościami dla codziennego funkcjonowania tamtejszych mieszkańców – w tym przede wszystkim młodzieży dojeżdżającej do szkół oraz osób regularnie dojeżdżających do pracy.