W okresie świąteczno-noworocznym, jak co roku, doszło do spotkania pomiędzy samorządowcami gminy Jarocin a reprezentantami miejscowych Ochotniczych Straży Pożarnych. Druhowie OSP otrzymali podczas tego wydarzenia specjalne podziękowania za ich wkład we współpracę w ciągu minionego roku.

To właśnie na początku grudnia, samorządowcy z gminy Jarocin organizują coroczne spotkanie z druhami OSP. Jak podkreśla Bartosz Walczak, pełniący funkcję zastępcy burmistrza Jarocina, to spotkanie stało się już pewnego rodzaju tradycją. Walczak dodaje, że zebranie to jest również doskonałą okazją do podsumowania uzyskanych wyników współpracy w mijającym roku, oraz do omówienia planów działania na nadchodzące 12 miesięcy.

Podczas spotkania obecni byli również radni miejski z jarocińskiego samorządu, którymi kierowała Przewodnicząca Rady Miejskiej w Jarocinie, Karolina Wielińska-Kuś.

Wyróżnienie podczas wydarzenia otrzymał prezes zarządu gminnego OSP, Maciej Zegar. Zasłużony dla społeczności lokalnej strażak został odznaczony Orderem Zasługi Krzyżem Oficerskim, który przyznało mu Zjednoczenie Kurkowych Bractw Strzeleckich RP.