Sędzia Edyta Janiszewska, rzecznik prasowy Sądu Okręgowego w Kaliszu, poinformowała Polską Agencję Prasową, że Adam Pawlicki, burmistrz Jarocina i kandydat do rady powiatu jarocińskiego, przegrał proces sądowy w trybie wyborczym. Założycielkami sprawy były Lidia Czechak, starosta powiatu jarocińskiego, oraz jej zastępca Katarzyna Szymkowiak.

Decyzją Sądu Okręgowego w Kaliszu, Adam Pawlicki został obowiązany do wydania publicznego oświadczenia korygującego nieprawdziwe informacje. Źródłem kontrowersji była wypowiedź burmistrza zawarta w materiale opublikowanym na jego profilach społecznościowych.

W swoim nagraniu Adam Pawlicki stwierdził: „Miał powstać połączenie drogi krajowej numer 12 z dawną trasą „jedenastki” na przedłużeniu ulicy Powstańców Wielkopolskich. Niestety muszę to jasno powiedzieć – zarząd powiatu z frustrującą złośliwością odmówił nam wydania decyzji pozwalającej na realizację tego projektu drogowego, co skutecznie zablokowało budowę.”

Lidia Czechak i Katarzyna Szymkowiak oskarżyły burmistrza o celowe rozpowszechnianie nieprawdziwych informacji. Jako dowód przedstawiły pismo datowane na 9 września 2021 roku, w którym Adam Pawlicki samodzielnie wycofuje wniosek o zezwolenie na realizację tej inwestycji drogowej.