Wizją realizowaną przez Jarocin w najbliższym czasie stanowi dążenie do samowystarczalności energetycznej. W ramach tego celu, kilka lat temu powołano jarociński klaster energetyczny, którego misją jest koordynowanie działań podmiotów gminnych w celu redukcji kosztów za pośrednictwem współpracy w obszarze energetyki.

Obecnie, miejskie spółki będące członkami klastra energetycznego, już generują ekologiczną energię ze słońca. Niektóre z nich są już całkowicie samodzielne pod względem energetycznym i sprzedają nadwyżki wytworzonej energii do sieci elektroenergetycznej. W przyszłości planowane jest, aby przedsiębiorstwa gminne, które produkują nadmiar energii, mogły transferować ją do tych jednostek, które mają większe zapotrzebowanie na energię. Realizacja tego założenia wymaga jednak odpowiedniej infrastruktury umożliwiającej przepływ energii między uczestnikami klastra.

W 2022 roku nastąpił kolejny istotny krok w kierunku osiągnięcia zamierzonego celu. Burmistrz Jarocina, Adam Pawlicki, wraz z prezesami sześciu komunalnych spółek, podpisał list intencyjny dotyczący zaplanowania i budowy połączenia kablowego pomiędzy tymi firmami. Jest to kluczowe dla osiągnięcia większej efektywności energetycznej na terenie gminy.

Ostatecznym etapem współpracy w obszarze energetyki ma być utworzenie elektrociepłowni, która będzie zasilana pozostałościami z odpadów nieprzydatnych do recyklingu. Ten krok umożliwi pełne zamknięcie obiegu gospodarki komunalnej. To innowacyjne rozwiązanie, które może stać się inspiracją dla innych regionów w kraju, przyniesie korzyści zarówno środowiskowe, jak i finansowe, umożliwiając dalszy rozwój gminy Jarocin.