Jarocińska rada miejska podjęła decyzję dotyczącą rozdzielenia udziałów w spółce Wielkopolskie Centrum Recyklingu, które zostały niedawno wycenione. Część z nich zostanie przypisana do budżetu gminy Jarocin, a pozostałe udziały zostaną przeznaczone na inwestycje realizowane przez gminną spółkę Energia Jarocin.

Planowana inwestycja, którą ma przeprowadzić spółka Energia Jarocin, oszacowana jest na około 400 milionów złotych. Wielkopolskie Centrum Recyklingu, wcześniej znane jako ZGO, jest firmą, w której większość udziałów (62%, czyli około 36 tysięcy) należy do gminy Jarocin. Mniejszościowi udziałowcy to gminy skupione w Porozumieniu Międzygminnym działającym przy WCR, które również kierują swoje odpady do tego centrum recyklingu.

W lipcu radni z Jarocina podjęli decyzję o wycofaniu i rozmieszczeniu udziałów gminnych w WCR. Jak wyjaśniał Robert Ziółkowski, wiceburmistrz Jarocina, decyzja ta była podyktowana potrzebą dokapitalizowania spółki Energia Jarocin. Spółka ta ma w planach przeprowadzenie inwestycji o wartości 400 milionów złotych – budowa spalarni odpadów w Golinie – co ma zapewnić energetyczną niezależność miasta i gminy Jarocin.

Michał Kaczmarek, prezes Energii Jarocin, potwierdził, że spółka złożyła wniosek do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska o dofinansowanie w formie pożyczki (198 milionów złotych) i dotacji (72 miliony złotych). Wnioskowane środki finansowe, o łącznej wartości 270 milionów zł, są możliwe do uzyskania tylko przy odpowiednim dokapitalizowaniu spółki Energia Jarocin.