Województwo Wielkopolskie zdecydowało o wsparciu finansowym samorządów z powiatu jarocińskiego. Łączna suma tego dofinansowania wynosi blisko 560 tysięcy złotych.

Marszałek województwa wielkopolskiego, Krzysztof Grabowski, oraz przedstawiciele samorządów z powiatu jarocińskiego spotkali się w Urzędzie Gminy Kotlin, aby oficjalnie potwierdzić przyznanie dotacji. Umowy na dofinansowanie zostały tam podpisane i parafowane.

Środki finansowe, które otrzymają samorządy, będą mogły być wykorzystywane na różne cele. Wśród nich znajduje się ochrona gruntów rolnych, ich rekultywacja oraz prace mające na celu poprawę ich jakości. Dodatkowo, pieniądze te mogą być przeznaczone na zakup sadzonek drzew miododajnych. Choć sumy nie są astronomiczne, to jednak stanowią istotne wsparcie dla tych regionów.

Dariusz Strugała, burmistrz Jaraczewa, podczas ceremonii podpisania umów podkreślił znaczenie takiego wsparcia. Zaznaczył, że budowa dróg dojazdowych do pól jest kluczowa dla rolników, którzy codziennie borykają się z problemami związanymi z jakością dróg gruntowych.