Coraz więcej mówi się o budowie elektrowni jądrowej w Polsce. Inwestycja ma być wielkim i korzystnym krokiem. Niestety, jak na razie nie znamy nawet lokalizacji przedsięwzięcia. Wiadomo, że pod uwagę są brane 3 regiony, w tym Wielkopolska.

Elektrownia jądrowa w Polsce, kiedy rozpoczną się prace?

Na ten moment wiadomo, że elektrownia jądrowa w Polsce na pewno powstanie. Nie wiadomo tylko, kiedy. Obecnie trwają konsultacje związane z wyborem idealnej lokalizacji. Pod uwagę brane są trzy miejsca:

  • Żarnowiec w województwie pomorskim,
  • Bełchatów w województwie łódzkim,
  • Pątnów w województwie wielkopolskim.

Wygląda na to, że wybór padnie właśnie na Wielkopolskę. Wszystko za sprawą idealnych warunków, jakie są w tym miejscu. Warto wspomnieć na przykład o inżynierach i potencjale produkcyjnym. Pątnów miałby być głównym ośrodkiem, ale budowa elektrowni jądrowej będzie związana również okolicznymi miejscowościami: Koninem, Turkiem, Adamowem, Kołem. To cały okrąg przemysłowy, w który elektrownia atomowa wkomponuje się idealnie.

Niestety na razie nie wiadomo, kiedy prace ruszą i czy na pewno w Wielkopolsce. Według strategii rozwoju polskiej energetyki z roku 2009 elektrownia powinna działać w Polsce maksymalnie od 2020 roku. Mamy zatem lekkie opóźnienie.

Czy elektrownia jądrowa jest ekologiczna?

Elektrownie jądrowe nie są lubiane, a wszystko przez awarię w Czarnobylu i skojarzenie z bombami atomowymi. Mimo to energia atomowa odpowiada za około 10% pozyskiwanej energii na świecie. I nic złego się nie dzieje.

Elektrownia jądrowa jest uważana za korzystne rozwiązanie przede wszystkim ze względu na znikomą produkcję dwutlenku węgla. Popularne ostatnio panele fotowoltaiczne emitują 3 razy więcej C02, a elektrownie węglowe około 70 razy więcej. A przecież wysoka emisja Co2 to globalny problem, odpowiadający między innymi za ocieplenie klimatu.

Elektrownia jądrowa zużywa niestety bardzo dużo wody. Do tego pojawia się problem ze składowaniem niebezpiecznych odpadów. Mimo to elektrownia atomowa i tak jest bardziej ekologicznym rozwiązaniem niż kopalnie węgla. Ryzyko awarii również jest minimalne, dlatego inwestycję w energię jądrową w Polsce uważa się za bardzo korzystną.