Polskie miasta od lat prowadzą współprace z miastami państw sąsiednich. Niestety, wydarzenia ostatnich tygodni wymagają stanowczych działań od wszystkich, również od samorządu Jarocina, który na najbliższej sesji Rady Miasta przypieczętuje akt zerwania współpracy z białoruskim miastem.

Jarocin zrywa współpracę z miastem Słonim

Białoruś odegrała istotną rolę w ataku Rosji na Ukrainę. Gdyby nie wsparcie władz kraju i pomoc białoruskich wojsk, sytuacja agresora byłaby znacznie mniej korzystna niż obecnie. Byłoby również znacznie mniej ofiar w ludziach. Niestety względy polityczne wzięły górę nad moralnymi i oto mamy już 3 tydzień okrutnej wojny.

Walka ramię w ramię z Ukraińcami nie jest możliwa, ale Polacy starają się pomóc, jak tylko mogą i potrafią. W akcje pomocowe włączyły się także samorządy, a gmina Jarocin podjęła decyzję o zerwaniu współpracy z białoruskim miastem Słonim. Ta decyzja ma za zadanie wyraźnie pokazać stanowisko miasta i być kolejną stratą dla Białorusi, która w połączeniu z sankcjami wymusi na agresorach zakończenie wojny.

Sesja Rady Miasta odbędzie się już 17 marca. Przyjęcie dokumentu wnioskującego o zerwanie współpracy między miastami wiąże się z natychmiastowym wejściem postulatu w życie.

Za błędy polityków płacą zwykli ludzie

Radni Jarocina podkreślają, że swoje działanie kierują przeciwko władzy Białorusi, a nie przeciwko obywatelom. Ludzie w zdecydowanej większości nie chcą prowadzić wojen z sąsiadami. W obecnej wojnie najstraszniejsze jest to, że zarówno Rosjanie, jak i Białorusini nie chcą toczyć żadnych walk, a tym bardziej nie popierają bombardowania siedlisk cywilów. I mimo tego powszechnego sprzeciwu wojna nadal trwa, bo tak postanowiło kilkoro ludzi, bezpiecznie przebywających w swoich apartamentach lub schronach.

Za czyjeś chore ambicje płacą zwykli ludzie. W dobie mediów społecznościowych widzimy wszystko na bieżąco, co czyni naszą bezsilność jeszcze trudniejszą do zniesienia. Dlatego tak ważne są wszystkie gesty, dzięki którym możemy walczyć z propagandą i otwarcie sprzeciwiać się agresji rosyjskiej na Ukrainę.