Panele fotowoltaiczne wciąż są uważane za jedno z najbardziej ekologicznych źródeł energii. Nic więc dziwnego, że w fotowoltaikę wciąż się inwestuje. Wkrótce duża inwestycja zostanie zrealizowana w Jarocinie. Nieużytki na terenie Wielkopolskiego Centrum Recyklingu zamienią się w farmę fotowoltaiczną, największą w gminie. Panele fotowoltaiczne zajmą powierzchnię blisko 2 ha.

Farma fotowoltaiczna na nieużytkach

Wielkopolskie Centrum Recyklingu zajmuje sporą powierzchnię, ale sektor nr 1 wyłączono z użycia w 2014 roku. W sektorze przez lata składowano odpady, a po likwidacji składowiska, konieczna stała się rekultywacja terenu. O rekultywacji mówimy wtedy, gdy człowiek daje szansę naturze na powrót do normalności po szkodliwej działalności człowieka. Zdarza się, że rekultywowane są także tereny po katastrofach naturalnych. W każdym razie na terenie blisko 2 ha w Jarocinie nie można nic budować przez najbliższe 50 lat. Od 2014 roku teren dawnego składowiska odpadów stoi pusty. Wkrótce się to zmieni, ponieważ przepisy nie mówią nic o zakazie budowy farm fotowoltaicznych na terenach rekultywowanych. Dzięki tej inwestycji miasto wykorzysta nieużytki w sposób korzystny dla wszystkich.

Panele fotowoltaiczne o mocy 867 kWp

Inwestycji obejmującej budowę fotowoltaiki podjęła się spółka ZGO w Jarocinie, czyli Wielkopolskie Centrum Recyklingu. Prace już rozpoczęto i do końca sierpnia tego roku farma fotowoltaiczna ma być gotowa. Łączna moc generowana przez panele wyniesie 867 kWp. Co więcej, do końca roku moc ta ma się powiększyć do 2 MWp. Inwestycja jest bez wątpienia korzystna i opłacalna, ale nie byłaby możliwa, gdyby nie finansowe wsparcie. Spółka uzyskała dofinansowanie od Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Odnawialne Źródła Energii spotykają się ostatnio z krytyką, ponieważ nie są całkowicie pozbawione wpływu na środowisko. Warto jednak pamiętać, że OZE są zdecydowanie korzystniejsze dla środowiska i dla nas, niż inne znane nam metody pozyskiwania energii. A to robi sporą różnicę.