W dniu dzisiejszym, uczniowie szkół podstawowych mieli okazję uczestniczyć w konferencji o nazwie „STOP przemocy rówieśniczej”, która odbyła się w JOK. Jest to wydarzenie mające na celu podniesienie świadomości młodych ludzi na temat swoich postaw, zarówno w rzeczywistym świecie, jak i w obszarze internetowym.

Zgromadzeni uczniowie mogli uczestniczyć w mini-wykładach, które prowadzili specjalnie zaproszeni goście. Wśród prelegentów znaleźli się m.in. nadkomisarz z Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu oraz pracownik pedagogiczny z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Jarocinie.

Posiadający funkcję wiceburmistrza Bartosz Walczak, który również był obecny na tym spotkaniu, skupił się na sprawach kluczowych dla młodzieży, takich jak hejt, krytyka oraz akceptacja. Przedstawił również plany wprowadzenia telefonu zaufania dla dzieci i młodzieży, dostępnego 24 godziny na dobę. Podkreślił wagę tego typu instytucji, mówiąc: „Mamy zamiar uruchomić telefon zaufania dla dzieci i młodzieży, dostępny o każdej porze dnia i nocy. Jestem świadomy, jak bardzo jest to potrzebne w naszej gminie”.