Szkolenie, które odbyło się ostatnio, miało na celu wprowadzenie uczestników w poprawne zasady uczestnictwa pocztów sztandarowych w różnych uroczystościach – państwowych, religijnych i patriotycznych. Zajęcia obejmowały omówienie podstawowych chwytów sztandaru i przedstawienie prawidłowego protokołu w trakcie takich zgromadzeń.

Zaczęliśmy od przypomnienia druhom podstawowych zasad musztry. Dyskutowaliśmy również o właściwym umundurowaniu i znaczeniu sztandaru w ceremoniach. Przy okazji praktycznych zajęć, druhowie mieli możliwość doskonalenia podstawowych technik trzymania sztandaru. W programie znalazły się także ćwiczenia prezentacji, wystąpień, marszów, zwrotów, przekazań, a także zatrzymania i zmian formacji pocztu sztandarowego podczas oficjalnych wydarzeń. Dodatkowo, skupiliśmy się na poprawnym reagowaniu na komendy wydawane podczas marszu i różnorodnych uroczystości.

Podnoszenie umiejętności związanych z ceremoniałem pożarniczym jest dla druhów nieocenionym doświadczeniem. Szkolenie spotkało się z dużym zainteresowaniem, co doprowadziło do utrwalenia wiedzy z zakresu musztry i ceremoniału pożarniczego. Zdecydowanie umocniło to kompetencje druhów, co na pewno przełoży się na godniejszą reprezentację jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej na przyszłych uroczystościach państwowych, religijnych oraz patriotycznych.