W parafii Świętego Antoniego Padewskiego w Jarocinie, 199 młodych osób odebrało sakrament bierzmowania. Wszystko to działo się w dniu 19 października, podczas gdy parafia była poddana wizytacji biskupiej.

Co pięć lat, zgodnie z zasadami kościelnymi, odbywają się wizytacje kanoniczne, które są przeprowadzane przez biskupa, biskupa pomocniczego lub kapłana wyznaczonego przez ordynariusza diecezji w sytuacjach szczególnych. Głównym celem tych spotkań jest bliskie zapoznanie się z działalnością i życiem grup parafialnych. Tego dnia, w parafii świętego Antoniego Padewskiego, odbyła się wizytacja, którą przeprowadził biskup pomocniczy diecezji kaliskiej – Łukasz Buzun.

Podczas tej wizytacji, biskup Buzun udzielił sakramentu bierzmowania dla 199 osób. Zanim jednak młodzi ludzie mogli otrzymać ten sakrament, musieli przejść przez wiele miesięcy intensywnego przygotowania. W parafii franciszkańskiej katecheza przed bierzmowaniem od wielu lat prowadzona jest w grupach. Młodzi nie tylko przygotowują się na sakrament z punktu widzenia religijnego, ale także angażują się w działania charytatywne i różnego rodzaju inicjatywy. W ramach tych działań, mieli okazję uporządkować teren wokół kościoła i klasztoru, a także odwiedzić schronisko dla zwierząt w Radlinie, gdzie mogli wyprowadzić psy na spacer. Takie podejście do przygotowania do sakramentu bierzmowania jest zgodne z nowymi wytycznymi wydanymi na początku roku przez biskupa kaliskiego Damiana Bryla.