Niedawno zakończone wybory samorządowe w Jarocinie przyniosły decydujące zwycięstwo Urszuli Wyremblewskiej-Korzyniewskiej. Z ogromnym przewyższeniem pokonała ona swojego kontrkandydata, Bartosza Walczaka. W jaki sposób i kiedy dokładnie nastąpi oficjalne objęcie przez nią stanowiska burmistrza?

Drugie głosowanie wyborów samorządowych dostarczyło odpowiedzi na pytanie, kto będzie zarządzać miastem Jarocin przez najbliższe pięć lat. Zmagania między Bartoszem Walczakiem a Urszulą Wyremblewską-Korzyniewską zakończyły się triumfem tej drugiej, która zdobyła 7 783 głosy, podczas gdy Walczak uzyskał ich 9 709.

W 2018 roku doszło do nowelizacji Kodeksu wyborczego, która skutkowała przedłużeniem kadencji samorządu z czterech do pięciu lat. Wprowadzono również limit dwóch kadencji dla wójtów, burmistrzów i prezydentów miast. Oznacza to, że osoby, które zostają wybrane na te stanowiska, mają prawo ubiegać się o nie jeszcze tylko raz.

W wyniku zmian wprowadzonych w 2018 roku, kadencja 2018-2023 była pierwszą, która trwała pięć lat. Jednak w 2022 roku podjęto decyzję o dodatkowym, jednorazowym przedłużeniu kadencji do 30 kwietnia 2024 r., ze względu na to, że termin ten pokrywał się z wyborami parlamentarnymi zaplanowanymi na październik 2023 r.