Zdecydowana większość społeczeństwa bez problemu adaptuje się do codziennych wyzwań, dynamicznie zmieniających się warunków i ograniczeń nałożonych przez rzeczywistość. Istnieje jednak grupa osób, której potrzeby są bardziej specyficzne i wymagają od nas szczególnej uwagi, aby mogły skutecznie funkcjonować w społeczeństwie. Do tej grupy zaliczają się osoby z autyzmem, które często nie mogą prowadzić pełni samodzielnego życia i potrzebują pomocy w nabywaniu umiejętności społecznych. W odpowiedzi na te potrzeby powstało mieszkanie wspomagane w Jarocinie.

– Osoby z autyzmem często doświadczają trudności w dostosowaniu się do nowych sytuacji, miejsc, czy codziennych czynności, co niestety skutkuje ich marginalizacją w społeczeństwie – mówi Paulina Stochniałek, Członkini Zarządu Województwa Wielkopolskiego. – Najbardziej palący problem pojawia się po ukończeniu edukacji przez osoby z autyzmem i osiągnięciu przez nich pełnoletności. Jako dorośli są często pozbawieni specjalistycznej pomocy i programów, które pomagały im radzić sobie w codziennym życiu. Naszym celem jest, aby nie byli pozostawieni sami sobie.

Poszukując efektywnych rozwiązań dla takich osób, Samorząd Województwa Wielkopolskiego 3 sierpnia 2023 r. przyznał Gminie Jarocin dotację celową o wartości 270 tysięcy złotych. Dotacja ta ma na celu zapewnienie ciągłości wsparcia dla osób z niepełnosprawnościami oraz rozwijanie systemu mieszkań wspomaganych i treningowych. Takie działanie umożliwiło powstanie kolejnego w regionie mieszkania treningowego, podobnie jak miało to miejsce w Koninie w 2020 roku.