W małym mieście Jarocin powołano do życia Gminną Radę Seniorów. Z racji tego, że chętnych do udziału w jej działaniu było więcej niż przewidzianych miejsc, konieczne stało się przeprowadzenie losowania, które miało na celu wyłonienie członków tej rady.

Miasto Jarocin posiada już swoją radę miejską oraz młodzieżową radę miejską. Teraz dołącza do nich rada seniorów. Pomysłodawczynią utworzenia takiego ciała reprezentującego starsze pokolenie mieszkańców była Dorota Czechak z partii PiS, radna opozycyjna. To ona zaproponowała założenie Rady Seniorów podczas jednego z posiedzeń Rady Miejskiej w Jarocinie.

Zdaniem radnej Czechak, Rada Seniorów powinna wzorować się na demokratycznych zasadach. Jej wizja zakładała, że skład rady miałby być wybrany przez wszystkich obywateli gminy, którzy ukończyli 60 lat. W tym modelu różne lokalne organizacje miały zgłaszać po dwóch kandydatów, a ich wybór miałby odbywać się przez kilka dni w JOK-u przy użyciu kart do głosowania, spisów uprawnionych i urny.

Niestety, z przyczyn organizacyjnych, zdecydowano o innym rozwiązaniu. Zgodnie z nim, spośród zgłoszonych osób burmistrz miał wybrać dwanaście osób do rady seniorów. Mimo że nie jest to zgodne z pierwotnym pomysłem Doroty Czechak, najważniejsze jest to, że Rada Seniorów powstanie i będzie reprezentować interesy starszych mieszkańców gminy.