Jak można było przewidzieć, jarocińskie spółki komunalne zaczęły przeżywać zmiany w strukturach kierowniczych. Wprowadzenie nowego lidera w spółce Jarocin Sport jest potwierdzeniem tych przewidywań.

Niedawno informowaliśmy o tym, że obecni liderzy miejskich firm dobrowolnie rezygnują ze swoich stanowisk. Dotyczyło to między innymi Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji oraz Jarocin Sport.

Marcin Zwierzyński, który dopiero co objął stanowisko prezesa Jarocin Sport, jest postacią dobrze znaną w mieście. To on jest następcą Macieja Zegara, który do niedawna zarządzał spółką sportową, odpowiedzialną między innymi za zarządzanie basenem i parkiem wodnym. Rada Nadzorcza postanowiła, że to właśnie Zwierzyński będzie kierował przedsiębiorstwem komunalnym.

Do niedawna Zwierzyński sprawował funkcję dyrektora w Zespole Szkół Społecznych. Zdecydował się jednak zrezygnować z tej roli tuż przed rozpoczęciem kampanii wyborczej do samorządu. Startował z listy Koalicji Obywatelskiej w wyborach na burmistrza Jarocina, jednak nie odniósł sukcesu. W kwietniowych wyborach uplasował się na czwartym miejscu, za Bartoszem Walczakiem, Urszulą Wyremblewską – Korzyniewską i Katarzyną Szymkowiak.