Rezultatem tej wizyty była pozytywna decyzja o przyznaniu placówce Certyfikatu Akredytacji od Ministerstwa Zdrowia.

Warto wspomnieć, że szpital miejski w Jarocinie pierwszy raz uzyskał ten prestiżowy certyfikat akredytacyjny pięć lat temu, dokładnie w 2018 roku. Przebiegający teraz proces akredytacyjny to kolejna tura sprawdzania jakości pracy i standardów jarocińskiej lecznicy.

Posiadanie przez szpital Certyfikatu Akredytacji Ministerstwa Zdrowia jest znaczącym wyróżnieniem w świecie medycznym. Takie ośrodki zdrowia mają większą możliwość uzyskania wyższych kontraktów z Narodowym Funduszem Zdrowia, co przekłada się na lepszy komfort dla pacjentów oraz dostęp do szerokiego spektrum usług medycznych.

Pozyskanie akredytacji zależy od pozytywnej oceny przeprowadzonej przez specjalistycznie wyszkolonych wizytatorów, którzy oceniają spełnienie przez placówkę 221 precyzyjnie zdefiniowanych standardów. Spełnianie tych wymagań jest konieczne dla jednostki, która chce uzyskać status akredytowanej, co oznacza świadczenie opieki medycznej najwyższej jakości – informuje Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia, które jest odpowiedzialne za proces akredytacji.