W Ludwinowie, pod zarządem gminy Żerków, po raz kolejny pojawia się na sprzedaż urocza działka z domem. Czy tym razem znajdzie się nabywca, który dostrzeże jej potencjał?

Kilka lat temu, tragicznie zmarł poprzedni właściciel tego zasobu. Jego rodzina, skonfrontowana z ogromnymi długami dziedziczonego majątku, osiągającymi wartość powyżej 1,5 miliona złotych, podjęła decyzję o zrzeczeniu się praw do nieruchomości. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, dziedziczenie przechodziło w takim przypadku na rzecz gminy, w tym przypadku – gminy Żerków.

W momencie przejmowania nieruchomości przez lokalne władze, jej wartość była szacowana na 1.549.300 złotych. Niestety, zadłużenie posiadłości, które nastąpiło po śmierci poprzedniego właściciela, przekraczało tę sumę i wynosiło 1.669.035,29 złotych. Majątek był obciążony postępowaniem komorniczym, co uniemożliwiło gminie samodzielne jego zbycie. Po dokonaniu ponownej wyceny majątku, uwzględniając proces amortyzacji, wartość nieruchomości spadła do 1.469.000 złotych.

W lipcu 2021 roku odbyła się pierwsza licytacja majątku z ceną wywoławczą ustaloną na 1.101.750 złotych. Niemniej jednak, nie znalazł się żaden chętny do zakupu tej nieruchomości.