Ostatnia analiza Wód Polskich wykazała, że jeziora w Wielkopolsce na przestrzeni ostatnich 60 lat obniżają swój poziom. Zjawisko to będzie się pogłębiać i nie mamy za bardzo wpływu na jego rozwój.

Jakie są przyczyny obniżania się wód w jeziorach?

Niektórych to pewnie zdziwi, innych nie, ale za wysychanie jezior w Polsce odpowiedzialne są przede wszystkim kopalnie węgla. Im więcej kopiemy, tym gorzej z jeziorami. Woda spływa do dziur pozostałych po kopalniach i wody gruntowe obniżają swój poziom. To jednak nie jest jedyny problem.

W związku z ociepleniem klimatu coraz częściej doświadczamy długich okresów bezdeszczowych. To także prowadzi do wysychania jezior, co ze szczególnym natężeniem możemy zaobserwować na terenie Wielkopolski.

Szczególnie dramatyczna sytuacja jest w środkowej i wschodniej części województwa. I z jednej strony ludzie bronią kopalni jako miejsca pracy dla wielu ludzi, a z drugiej szkody wyrządzane przez tę działalność stają się powoli nieodwracalne.

Warto również zwrócić uwagę na fakt, że przez wysychające jeziora tracą ludzie zatrudnieni w sektorze turystycznym. Ludzie sprzedają ośrodki wypoczynkowe, które z braku jezior tracą rację bytu. W tym przypadku nikt się nie interesuje, czy przedsiębiorcy znaleźli inne zatrudnienie. Zaprzestanie wydobycia węgla z pewnością wiązałoby się z otworzeniem nowych miejsc pracy, na przykład przy elektrowniach wodorowych, o których ostatnio mówił sam premier.

Zapotrzebowanie na wodę rośnie

Z czasem będziemy potrzebowali coraz więcej wody. Ocieplenie klimatu sprawia, że coraz częściej doświadczamy pogodowego ekstremum. Upalna pora letnia wiąże się z większym zapotrzebowaniem na wodę nie tylko u ludzi i zwierząt, ale także roślin.

Rolnictwo obecnie już zużywa ogromne ilości wody, a będzie tylko gorzej. Sposób, w jaki rozbudowujemy obecnie miasta, także nie pomaga. Coraz częściej będziemy doświadczać suszy i powodzi.

Ten artykuł nie jest niestety pozytywny, ale warto uświadomić sobie, że konieczne jest wywieranie nacisku na władzę, by walka z ociepleniem klimatu nie była jedynie teorią. W końcu chodzi o naszą przyszłość.