13 lipca, będący czwartkiem, ucztowano na rynku Jarocina uroczystym odkryciem par butów typu glany, które umieszczono przed Kamienicą Kultury. Przedsięwzięcie było możliwe dzięki oddaniu i zaangażowaniu lokalnych instytucji oraz Jarosława Boguckiego, który jest autorem odlewu dwóch glanów o rozmiarach odpowiadających standardowemu obuwiu ludzkim. Cały projekt został zrealizowany za sprawą Fundacji „Ogród Marzeń”.

Nie był to pierwszy raz, kiedy na jarocińskim rynku ukazano rzeźbę par butów w stylu glanów. Pierwsze odsłonięcie miało miejsce 20 lipca 2013 roku, dokładnie o godzinie 14:14. Aktu tego dokonali członkowie zespołu Farben Lehre, od którego pochodzi także tytuł projektu „Idziemy przez czas”, zaczerpnięty z tytułu jednej z piosenek grupy. Jednakże ze względu na prace rewitalizacyjne rynku, które wiązały się m.in. z wymianą nawierzchni, konieczne stało się tymczasowe usunięcie instalacji. Teraz nadszedł moment na jej triumfalny powrót.

W wydarzeniu nawiązującym do ponownego odkrycia glanów uczestniczyli liczni goście specjalni: Bartosz Walczak pełniący funkcję wiceburmistrza Jarocina, Beata Frąckowiak-Piotrowicz jako prezes Fundacji „Ogród Marzeń”, dyrektor Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Jarocin – Agnieszka Borkiewicz oraz Katarzyna Świderska, dyrektorka Muzeum Regionalnego w Jarocinie.

Pomysł na kolejne projekty związane z glanami został zaprezentowany podczas tej uroczystości. Buty te, w różnych formach i miejscach, mogłyby stanowić część przestrzeni miejskiej Jarocina. „Glanami na pewno się nie poprzestaniemy, są one bowiem symbolem miasta łączonego z festiwalem. A festival jest dla nas źródłem tożsamości, tradycji i dumy. Podczas jednej z rozmów z Panią Beatą Frąckowiak-Piotrowicz doszliśmy do wniosku, że od najbliższego roku planujemy cykliczne odkrywanie nowych glanów w ciągu pierwszego dnia trwania festiwalu.” – wyjaśnił Bartosz Walczak, wiceburmistrz Jarocina.