Centrum miasta Jarocin na pewien czas będzie oświetlone przez dwa systemy oświetlenia ulicznego. Przekazał to Zakład Usług Komunalnych, wyjaśniając przyczynę takiego stanu rzeczy.

Jarociński Zakład Usług Komunalnych rozpoczyna prace związane z wdrożeniem nowego systemu oświetlenia ulicznego w centrum. Proces konfiguracji i uruchamiania nowych linii oświetleniowych może potrwać nawet kilkanaście dni.

Podczas trwających prac pojawią się momenty, kiedy obie linie oświetlenia będą funkcjonować jednocześnie. Będą to: istniejąca już linia, zarządzana przez firmę Oświetlenie Uliczne i Drogowe z Kalisza, oraz nowo zamontowana przez Zakład Usług Komunalnych w Jarocinie.

W związku z koniecznością indywidualnego programowania każdej lampy za pomocą zdalnego systemu sterowania, niezbędny jest dłuższy okres na ukończenie prac. Nowe lampy będą świeciły według potrzeb i planu zaprogramowanego przez Jarociński Zakład Usług Komunalnych.