Dariusz Strugała, obecnie pełniący funkcję burmistrza miejscowości Jaraczewo, zaprezentował społeczności lokalnej swoją listę kandydatów na przyszłych radnych. Wszyscy oni startują z Komitetu Wyborczego Wyborców o nazwie „Przymierze Samorządowe na rzecz Rozwoju Gminy Jaraczewo”. Na liście znajduje się łącznie 14 osób. Najmłodszy z nich ma zaledwie 20 lat.

Warto zaznaczyć, iż Strugała, który chce ponownie ubiegać się o stanowisko burmistrza, już od 25 lat znajduje się na czele gminy Jaraczewo. Jego kandydatura jest poparta przez ten sam Komitet Wyborczy, który przedstawia kandydatów na radnych.

Niedawno Komitet zorganizował konferencję prasową. Podczas tego wydarzenia, Dariusz Strugała przedstawił zgromadzonym swoich kandydatów na radnych. Burmistrz podkreślił, że jego celem jest kontynuowanie pracy, którą prowadzi już od 25 lat. Większość zgromadzonych na liście osób to dotychczasowi radni, z którymi Strugała współpracuje od wielu lat. Wśród kandydatów znajdują się jednak również nowe osoby, które według burmistrza wykazują duży potencjał i chętnie dołączyły do jego zespołu.

Dariusz Strugała zaznaczył, że prezentowani kandydaci na radnych reprezentują całą społeczność gminy Jaraczewo, uwzględniając wszystkie grupy społeczne oraz organizacje działające na terenie gminy. Dodatkowo, Strugała poinformował, że zarówno on sam, jak i cały komitet otrzymali poparcie od wielu lokalnych instytucji i stowarzyszeń, takich jak GKS Jaraczewo, Oddział Miejsko-Gminny ZOSP RP, Stowarzyszenie Na rzecz Rozwoju Ziemi Jaraczewskiej, Szkolny Związek Sportowy Jaraczewo, Jaraczewskie Stowarzyszenie Wędkarskie czy Klub Strzelectwa Sportowego „Snajper”.