Planowany jest remont dwóch ważnych ulic w Jarocinie – Wojska Polskiego i Poznańskiej. Te drogi, będące kluczowymi arteriami komunikacyjnymi miasta, niedawno przeszły pod zarząd gminy. Dzięki uzyskanemu dofinansowaniu, jarociński samorząd ma możliwość przeprowadzenia niezbędnych prac modernizacyjnych.

Po oddaniu do użytku nowej obwodnicy w Jarocinie, była Droga Krajowa nr 11, która przechodzi przez centrum miasta, została przekształcona w drogę gminną. Ta zmiana tras dotyczyła dwóch ulic – Wojska Polskiego i Poznańskiej. Od tego momentu, odpowiedzialność za utrzymanie i ewentualne remonty tych dróg spoczywa na miejscowym samorządzie. Niestety, drogi te nie są w najlepszym stanie technicznym.

Prace mają na celu gruntowną odnowę tych istotnych dla Jarocina arterii komunikacyjnych. Z uwagi na ich dużą frekwencję i znaczenie dla miasta, remont tych dróg jest konieczny. Jednak z powodu rozmiaru zadania, czyli długości i szerokości jezdni do odnowienia, koszty inwestycji stanowiłyby znaczne obciążenie dla budżetu gminy. W związku z tym, jarociński samorząd podjął działania w celu pozyskania dodatkowych funduszy na remont.